Patiënten en medisch afgevaardigden kunnen een afspraak maken online. Gelieve uw afspraak te maken op naam van het kind.